Reklamace

Reklamace námi prodaného zboží je prováděna dle platných zákonů ČR.

Povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat VITALWELL GROUP  s.r.o. o zjištěných závadách.

UPOZORNĚNÍ
Všechny infrasauny a sauny jsou určeny výhradně pro užití v domácnostech, v žádném případě nejsou určeny pro komerční používání. Případné reklamace komerčně využívaných produktů není možné uznat v rámci záruky.